Pot să aduc o copie a permisului de conducere/pașaportului/ actului meu de identitate?