Θα πρέπει να αφήσω κατάθεση όταν παραλάβω το αυτοκίνητό μου;