Θα χρειαστεί να πληρώσω τίποτα όταν παραλάβω το αυτοκίνητο;